Prenumerationsvillkor

ANVÄNDARVILLKOR

Villkoren omfattar även Schibsteds personuppgiftspolicy som du kan läsa här.

Villkoren reglerar din tillgång till SvD Junior papperstidning samt e-tidning. För tillgång till e-tidningen behöver du skapa ett konto.

 

PRENUMERATION
Leverans av SvD Junior papperstidning samt tillgång till e-tidning.

 

TIDSBESTÄMD PRENUMERATION

Tidsbestämd prenumeration innebär att tidningen levereras endast under en på förhand tidsbestämd period och avslutas sedan automatiskt. Du får alltid en avi innan avslut med erbjudande om att fortsätta prenumerera.

 

TILLSVIDAREPRENUMERATION
Tillsvidareprenumeration innebär att tidningen levereras till dess du säger upp den genom att meddela vår kundservice via telefon, mail eller brev eller via vår digitala kundservice www.svdjunior.se/kundservice senast två veckor innan betalperiodens slut. Med betalperiod avses i dessa Användarvillkor det faktureringsintervall som du har valt avseende din betalning för tidningen (t.ex. varje månad, kvartal, halvår eller år). Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

 

PERSONUPPGIFTSHANTERING
I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.

 

ÅLDERSGRÄNS
Du måste ha fyllt 18 år för att teckna en prenumeration. Om du är under 18 år måste du ha förälder eller annan förmyndares samtycke.

  

LEVERANS AV TIDNINGEN
Vi strävar efter att distribuera tidningen till dig utan störningar. Någon absolut leveransgaranti kan inte utställas och vi ber dig att kontakta oss vid eventuella störningar. Vårt ansvar är begränsat till att ersätta uteblivet exemplar av tidningen. Vid utebliven tidning ersätts den med ett motsvarande förlängning på din prenumeration eller med eftersändning av det uteblivna numret.

 

ÅNGERRÄTT
Du har rätt att inom fjorton (14) dagar räknat från dagen då avtalet ingicks, d.v.s. dagen för ditt köp ångra ditt köp. Om du önskar utnyttja din ångerrätt kan du kontakta SvD Juniors kundservice. De kommer att bekräfta att man mottagit ditt meddelande. Utebliven betalning godtas inte som utnyttjande av ångerrätt.

 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
SvD Junior innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av SvD Junior. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för e-tidningen. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning.

  

ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN
SvD Junior har rätt att ändra innehållet eller i ”Användarvillkoren” från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta sådant innan förändringen träder i kraft. Som ett förtydligade träder sådan förändring alltså inte i kraft innan du har godkänt den.

 

LAGVAL OCH TVIST
Svensk lag ska tillämpas. Tvist hänförlig till SvD Junior eller dessa ”Användarvillkor”, ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

 

KONTAKT
Har du frågor om din prenumeration, vill du flytta med dig tidningen under sommaren, byta betalsätt mm eller har andra synpunkter. Du är alltid välkommen att kontakta oss:

Digital kundservice:
www.svdjunior.se/kundservice
Kundservice:
Öppettider: 08-18
Telefon: 08 – 13 50 70
Epost:
junior@flowyinfo.se

 

Epost redaktionen: junior@svd.se